Trivselsvenn

Trivselsvenn på Risvollan Helse- og Velferdssenter, Nidarvoll Helsehus og Tempe Helse- og Velferdssenter

På bestemte tidspunkt møter frivillige opp på Risvollan Helse- og Velferdssenter, Nidarvoll Helsehus og Tempe Helse- og Velferdssenter og blir med på aktiviteter for beboerne. Det kan være gåturer, hjelp på arrangement eller bare en god samtalepartner. De frivillige bestemmer selv hvilke aktiviteter de ønsker å være med på. Noen frivillige synger og spiller instrumenter og det er alltid populært hos beboerne! Det å være frivillige på en slik plass skaper glede hos både frivillig og beboer. Mange uttrykker stor glede over at en person som ikke jobber der, men helt frivillig tar seg tid til å snakke med og være med dem. Vi trenger enda flere trivselsvenner!

2023 © Nardo og omegn frivilligsentral