Trygge voksne i barneskolen

Mange barn opplever en utrygg skolehverdag på grunn av mobbing eller utenforskap. Vil du være den som gjør en forskjell? Vi trenger trygge voksne som har tid på dagtid.

Aldersgruppe: 20 til 90 år

Nardo og omegn frivilligsentral ønsker å bidra til at alle barn opplever en trygg hverdag i skolen og i barnehagen, og har i den forbindelse begynt å planlegge et pilotprosjekt.

Skolen er det stedet flest unge møtes og formes og skal være en arena for utvikling, læring og vennskap. Samtidig kan det være en arena for mobbing og utenforskap. Mobbing eller følelsen av å bli avvist kan bryte ned et menneske.

Hovedmålet med tilbudet er å bekjempe mobbing og utenforskap, slik at alle barn blir sett, hørt, og kan oppleve skolehverdagen som trygg og inkluderende.

Ved å sette inn flere trygge voksne i skolegården og i timene vil vi lettere kunne oppdage uønskede situasjoner som ellers ville gått under radaren. I tillegg kan de settes inn som en ekstra ressurs der det er utfordringer, og hjelpe barn som sliter med å komme inn i leken og veilede til bedre atferd og kommunikasjon mellom elevene.

Det vil bli gitt et gratis kurs/workshop for alle som skal bidra i prosjektet.

Ta kontakt med Nardo og omegn frivilligsentral for å vite mer.
2023 © Nardo og omegn frivilligsentral