Hvem kan jeg ringe?

En liste med oversikt over hvor du kan henvende deg med spørsmål og behov.


Frivilligsentralen har forsøkt å lage en oversikt over noen av instansene hvor du kan få gratis hjelp og veiledning.

Barn/ungdom:orakelet barn-og-ungdom


Seniorer:orakelet senior

2023 © Nardo og omegn frivilligsentral