Hjertetrim for seniorer på Bøker og Bylab fra 2. mars

For deg som er senior og har lyst til å få bedre balanse og styrke i kroppen, og være sosial etter å ha trenet!
                                                                        

Fra 2. mars er det Hjertetrim hos  “Bøker og bylab” i Professor Brochs gate 2, hver onsdag kl 14.
Dette er et samarbeid mellom Nardo og omegn frivilligsentral og Trondheim Kommune (v/Aktivitetstilbud for hjemmeboende) men tilbudet er initiert av instruktør Nalini.

Møt opp, eller evnt ring 90 73 46 61 for mer informasjon.

                                                       

    

2023 © Nardo og omegn frivilligsentral